26. MAI

Caranina’s Boom Like That, Brage, har fått avlest sine hofter og albuer til A, fri.