17. AUGUST

Caranina’s Bad Bad Boy, Willis i det daglige, har blitt røntget med resultat HD: A.