10. SEPTEMBER

Norsk Rottweiler Klubb arrangerte i dag MH og jeg hadde meldt på Zulu til denne testen.
Zulu gjennomførte testen med glans.

KONTAKT (hilsing): Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk(4)

KONTAKT (samarbeide): Følger med frivillig, engasjerer seg i testlederen(4)

KONTAKT (håndtering): Aksepterer håndtering(3)

LEK (lekelyst): Starter raskt, leker aktivt(4)

LEK (griping): Griper forsiktig, eller med fortennene(3)

LEK (grip og drakamp): Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak(3)

FORFØLGELSE 1: Starter, eller løper langsomt.
FORFØLGELSE 2: Griper direkte, beholder byttet.

AKTIVITET: Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger(3)

AVST.LEK (interesse): Interessert. Følger fig. uten avbrudd(3)

AVST.LEK (trusler/aggresjon): Viser ingen trusselatferd(1)

AVST.LEK (nysgjerrighet): Går frem direkte til fig. uten hjelp(5)

AVST.LEK (lekelyst): Griper og trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak(4)

AVST.LEK (samarbeide): Er aktiv med fig.. Viser også interesse mot passiv fig.(4)

OVERRASKELSE (redsel): Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket(3)

OVERRASKELSE (trussel/aggresjon): Viser ingen trusselferd(1)

OVERRASKELSE (nysgjerrighet): Går frem når fører sitter på huk og prater med kjeledressen samt roper på hunden(2)

OVERRASKELSE (gjenstående redsel): Ingen tempoforandring eller unnamanøver(1)

OVERRASKELSE (gjenstående interesse): Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen en gang(2)

LYDFØLSOMHET (redsel): Huker seg og stanser(2)

LYDFØLSOMHET (nysgjerrighet): Går frem til skrammelet uten hjelp(5)

LYDFØLSOMHET (vedvarende redsel): Ingen tempoforandring eller unnamanøver(1)

LYDFØLSOMHET (vedvarende int.): Stanser. Lukter eller ser på lydkilden en gang

SPØKELSER (trussel/aggresjon): Viser enkelte trusselsignaler(2)

SPØKELSER (kontroll): Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd(4)

SPØKELSER (redsel): Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, noe avstandsregulering(2)

SPØKELSER (nysgjerrighet): Går frem til spøkelset uten hjelp(5)

SPØKELSER (kontakt): Tar selv kontakt med spøkelset(4)

LEK (lekelyst): Starter raskt, leker aktivt(4)

LEK (griping): griper forsiktig, eller nølende med fortennene(3)

SKUDD: Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt(1)

Denne testen er jeg meget fornøyd med. 3 av hennes kullsøsken ble også testet med nogenlunde samme resultat, så det gir en bra indikasjon på hva man har.
Bedømningen ble gjort av Trygve Kroken og han kunne fortelle at han så nå en oppgang på riesenschnauzeren ang testing. Mange gode individer, dette er meget bra for rasen, den trenger vi.

Vi hadde en veldig hyggelig tur. Vi leide hytter like ved banen fra fredag til lørdag. Pizzakos på kvelden og mange morsomme historier om disse Sagafossen-barna.

Nå er det bare 5 dager igjen til treffet vårt i Elverum, JUHUUUU……